CARYA Capital Services (‘CARYA’) 

CARYA is uw vertrouwenspersoon en regelt wat u voor ogen heeft, zowel eenvoudige als complexe (financiële) zaken

Wat doet CARYA?

CARYA verzorgt uw administratie, maakt dit voor u inzichtelijk, verricht, als u dat wilt, de betalingen en verzorgt jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting. Verder screent zij uw financial planning, zowel nationaal als internationaal, alsook uw estate planning inclusief het begeleiden van het opstellen van uw testament bij de notaris. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in uw familie- of vermogenssituatie dan zorgt CARYA ervoor dat het nodige gedaan wordt zodat uw gehele financiële huishouding blijft aansluiten bij uw wensen.

Daarnaast ‘support’ CARYA u bij het beheer van uw vermogen, ongeacht waaruit de diverse vermogens- onderdelen bestaan en waar zij zich ter wereld bevinden. Specifieke kennis over landgoederen is aanwezig.

Na uw overlijden is CARYA (in door u gewenste situaties) de bewindvoerder over bepaalde erfdelen of legaten die u nalaat of is zij de executeur of bewindvoerder die regelt dat uw nalatenschap wordt afgewikkeld volgens uw instructies.

Voor senioren is de oudedagverzorging een toenemende zorg. Ook daarin kan CARYA u adviseren.

Kortom: CARYA treedt op als uw sparring partner en vervolgens zorgt zij dat alles wat besproken is, geregeld wordt. Ook niet-financiële zaken kunnen hiertoe behoren. Ontbreekt op een specifiek vlak de deskundigheid, dan wordt de expertise gebruikt van iemand uit ons uitgebreide netwerk.

Voor wie werkt CARYA?

CARYA werkt voor particulieren, families, business professionals, stichtingen en rechtspersonen met behoefte aan extra (financiële) begeleiding op genoemde gebieden. CARYA heeft een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid, is onafhankelijk, verstandig, luistert naar uw wensen en communiceert daarover met u. In een goede samenwerking staat deze aanpak garant voor het beste resultaat.